پرش به: ناوبری, جستجو

خط تولید

خط تولید در یک نگاه

خط تولید زمین یکی از محصولات و خدمات اصلی طرح زمین است. این محصول با هدف تسهیل و خودکارسازی فرایند ساخت طراحی گردید و طی سه مرحله تا کنون تکمیل گشته است. در مرحله اول ابزارهایی نیمه خودکار برای ساخت بسته‌ها، کارمان‌ها و سیستم‌عامل طراحی گردید و در گام دوم سعی در خودکار سازی ابزارها و استفاده از مفهومی با عنوان یکپارچه‌سازی مستمر در این سامانه شد. در فاز سوم مفهوم رایانش ابری و ساخت زیرساخت‌ها و مولفه‌های زیرساخت رایانش ابری زمین به این سامانه اضافه شد.

مستندات

لینک‌های مرتبط

پروژه‌های مرتبط

continuous integration