پرش به: ناوبری, جستجو

راه‌کار ابری زمین

محصول رایانش ابری زمین

زیرساخت رایانش ابری زمین محصولی متن‌باز و رایگان است که برای راه‌اندازی سریع و آسان زیرساخت رایانش ابری طراحی گردیده است. این محصول مبتنی بر راه‌کار اپن‌استک و توزیع دبیان می‌باشد. با توجه به اینکه راه‌کار اپن‌استک از مولفه‌های مختلفی تشکیل گردیده و هر مولفه بر حسب نیاز نصب و راه‌اندازی می‌گردد، محصول رایانش ابری نیز بر اساس نیازهای مختلف طراحی گردیده و دارای توزیع‌های مختلفی می‌باشد.

نسخه ۲ نود

این توزیع مبتنی بر معماری دو نود اپن استک بوده و به طور خودکار تمامی مولفه‌های مربوطه را پیکربندی و راه‌اندازی می‌نماید.

نسخه ۲ نود به همراه Ceph

این توزیع مبتنی بر معماری دو نود است که علاوه بر استفاده از فضای ذخیره‌سازی LVM با راه‌کار ذخیره‌سازی Ceph نیز یکپارچه گردیده است.

نسخه ۳ نود

این توزیع مبتنی بر معماری سه نود اپن استک بوده و به طور خودکار تمامی مولفه‌های مربوطه را پیکربندی و راه‌اندازی می‌نماید.