پرش به: ناوبری, جستجو

مولفه ارتباطی با ابر

مولفه ارتباطی زمین در یک نگاه

این مولفه محصولی متن باز است که با هدف ارتباط با زیرساخت‌های مختلف رایانش ابری مختلف(IaaS) نظیر openstack, cloudStack و... طراحی گردیده است. این محصول APIهای یکسانی جهت ارتباط با انواع زیرساخت‌های رایانش ابری فراهم می‌نماید.

مستندات

لینک‌های مرتبط

پروژه‌های مرتبط