پرش به: ناوبری, جستجو

نقشه راه

يکی از مهمترين عوامل موفقيت يک پروژه متن‌باز، به دليل استفاده از مدل توسعه‌ توزيع شده، تهيه نقشه راه برای ايجاد تفکری يکسان در بين اعضای انجمن و همچنين همگرايی فعاليت‌های انجام شده، در جامعه متن‌باز می‌باشد. به دليل مشارکت پراکنده افراد در انجمن پروژه‌های متن‌باز، وجود نقشه راه می‌تواند، همگرايی مثبتی را در تيم توسعه و نگهداری ايجاد کرده و باعث پيشرفت سريع پروژه گردد. نسخه اوليه نقشه راه پروژه زمين، با جزئيات بسيار کم، در حال حاضر در اين صفحه قرار داده شده است، که در آينده نزديک نسخه‌ کامل شده‌ آن، با جزئيات بيشتر و با توضيحات کامل و با لحاظ کردن فاکتور زمان قرار داده خواهد شد.

شکل زير نمونه بسيار ساده‌ای از نقشه راه غير فنی زمين می‌باشد، که زمان‌بندی در آن در نظر گرفته نشده است.

Roadmap1.png

اولين نسخه آزمايشی زمین، بوسيله خط توليد طراحی شده زمین، توليد شده است.  به همين دليل اولين گام در پروژه زمين راه‌اندازی زيرساخت مناسب برای راه‌اندازی خط توليد زمين بوده است. اين زيرساخت برای توليدات نسخه‌های مختلف زمين مورد استفاده قرار می‌گيرد. سيستم‌عامل زمین شامل دو نسخه اصلی ميزبان و ميهمان می‌باشد. نسخه ميزبان آن وظيفه مديريت ماشين‌های مجازی را که هر يک، سرويس مشخصی را ارائه می‌کنند، به عهده دارد.  نسخه ميهمان نيز، سيستم‌عامل سبک و سفارشی شده‌ای است که در ماشين‌های مجازی زمین که هر يک سرويس‌های آماده‌ای را ارائه می‌کنند، قرار دارد. توليد قالب مناسب برای ماشين‌های مجازی و نسخه ميهمان زمين، فعاليتی است که هم اکنون در حال انجام است. فعاليت بعدی، توليد ماشين‌های مجازی مختلف بر اساس قالب ايجاد شده و قابل ارتباط با نسخه ميزبان زمين است. همچنين معماری سيستم‌عامل زمين طوری طراحی شده است که می‌تواند برای توليد انواع ديگری از سيستم‌عامل‌ها مانند دسکتاپ و سيستم‌عامل توکار مورد استفاده قرار گيرد، که اين فعاليتی است که به کمک انجمن زمين در آينده انجام خواهد شد. ادامه راه زمين در توليد انواع سيستم‌عامل‌های ديگر ختم نمی‌شود، بلکه فعاليت‌های ديگری از جمله مشارکت موازی پروژه‌های دیگر بر مبنای زمین نيز در ادامه‌ راه در نظر گرفته شده است که در نسخه بعدی نقشه راه  با جزئيات بيشتر بيان خواهد شد.

شکل ساده‌ای از نقشه راه فنی سيستم‌عامل زمين نيز در زير ترسيم شده است، که در آينده توضيحات تکميلی ارائه خواهد شد.

Xamin-111.png